می‌خواهید چه نوع پرداختی با پی‌پال انجام دهید؟

خرید اینترنتی از یک سایت

روش پرداخت شماست اگر...

- برای خرید کالا، خدمات یا عضویت در یک سایت یکی از کلیدهای زیر (یا مشابه آن) را مشاهده می‌کنید:

سفارش دهید

انتقال پول با پی پال
(Send Money)

روش پرداخت شماست اگر...

یک حساب پی‌پال (Paypal Account) با فرمتی شبیه آدرس ایمیل دارید و می‌خواهید...

- مبلغی برای دوستان و آشنایان در خارج از کشور ارسال کنید.

- برای خرید کالا یا خدمات برای فروشنده پول ارسال کنید.

سفارش دهید

پرداخت صورتحساب پی پال
(PayPal Invoice)

روش پرداخت شماست اگر...

- یک لینک یا صورتحساب پی‌پال از طرف ارائه‌دهنده خدمات یا کالا برای شما ارسال (Email) شده است که در انتهای آن کلیدهایی مشابه زیر مشاهده می‌کنید:

سفارش دهید