×
سریع، مطمئن و آگاهانه

دریافت شبای بانکی

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شماره «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی خاص را در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند. سایر افراد با استفاده از شماره شبا قادر خواهند بود بدون نیاز به نام بانک، کد شعبه، نوع حساب و اطلاعاتی نظیر آن به صورت الکترونیکی برای شما پول حواله کنند.

شما می‌توانید برای دریافت شماره شبای مرتبط با حساب خود، روی آیکون بانک مربوطه کلیک نمایید و با وارد کردن شماره حساب بانکی، شماره شبا را دریافت نمایید.