homeخانهleftخدماتleftسایر سفارت‌هاleftپرداخت هزینه تعیین وقت سفارت سوئد

سالانه افراد زیادی برای مهاجرت، کشور سوئد را انتخاب می کنند یا به این کشور سفر می‌کنند. اخذ ویزای کشور سوئد با توجه به نوع ویزا شرایط متفاوتی دارد که با مراجعه به سایت سفارت سوئد و انتخاب نوع ویزای خود، می‌توانید از مراحل مورد نیاز برای درخواست ویزا مطلع شوید، این مراحل را طی کنید و درخواست ویزای خود را به صورت آنلاین یا آفلاین ثبت نمایید.

وقت سفارت سوئد

پرکاربردترین ویزاها برای سوئد کدامند و هزینه هرکدام چقدر است؟

 

ویزای کوتاه مدت

این ویزا به شما اجازه سفر از نوع بازدید به کشور سوئد را می‌دهد و تا حداکثر 90 روز اعتبار دارد. ویزای کوتاه مدت شامل ویزای توریستی، ملاقات آشنایان، قرارهای کاری، سفر برای درمان پزشکی و مواردی از این قبیل می‌شود. برای اطلاع از هزینه‌های ویزای کوتاه مدت کشور سوئد می توانید به صفحه هزینه‌ ویزای کوتاه مدت مراجعه نمایید.

ویزای کار

شما برای کار و اشتغال در کشور سوئد نیاز به ویزای کار دارید. شرط اصلی این ویزا، اپلای برای یک فرصت شغلی و دریافت پذیرش برای آن فرصت، پیش از ورود به کشور سوئد می‌باشد.
برای اطلاع از هزینه‌ ویزای کوتاه مدت می‌توانید به صفحه هزینه‌های ویزای 1کار سوئد مراجعه نمایید.

ازدواج یا نقل مکان به نزد اعضای خانواده

این ویزا به همسر یک شخص سوئدی اجازه می‌دهد به کشور سوئد مهاجرت کند یا به یک فرد امکان می دهد، جهت زندگی نزد خانواده خود به این کشور سفر کند.
برای اطلاع از هزینه‌های این ویزا به صفحه هزینه‌ ویزای کوتاه مدت مراجعه نمایید.

ویزای تحصیلی

این ویزا به شما اجازه تحصیل در کشور سوئد را می‌دهد.
برای کسب اطلاع از هزینه‌های اپلای و تحصیل در کشور سوئد می‌توانید به صفحات هزینه‌ ویزای کوتاه مدت و صفحه هزینه‌ ویزای کوتاه مدت مراجعه نمایید.

ویزای شهروندی

پس از چندین سال زندگی در سوئد، شما می‌توانید برای دریافت شهروندی سوئد اقدام کنید. برای اطلاع از هزینه‌های ویزای شهروندی کشور سوئد، می توانید به هزینه‌ ویزای کوتاه مدت سایت سفارت سوئد مراجعه نمایید.

 

مراحل تعیین وقت آنلاین و مدارک مورد نیاز

جهت تعیین وقت آنلاین برای ویزای کشور سوئد، ابتدا لازم است یک حساب کاربری در وب سایت سفارت سوئد به آدرس هزینه‌ ویزای کوتاه مدت ایجاد کنید و با ورود به اکانت خود در این سایت، فرم‌های مربوطه را تکمیل نمایید. پس از تکمیل فرم‌ها و پرداخت هزینه ویزای سوئد، می‌توانید جهت دریافت ویزا از سفارت سوئد، تعیین وقت نمایید. پس از تعیین وقت نیز برای ارائه مدارک فیزیکی، انگشت نگاری و مصاحبه (احتمالی) در زمان تعیین شده می توانید به سفارت مراجعه نمایید.

ساعات کاری

روزها

بازه زمانی

 حداکثر زمان انجام سفارش‌

شنبه تا چهارشنبه

۹ تا ۲۲

حداکثر ۳ ساعت

پنجشنبه

۹ تا ۱۳:۰۰

حداکثر ۳ ساعت

سایر زمان ها و روزهای تعطیل


 تا ۱۱ صبح اولین روز کاری بعدی و یا تا ۲۴ ساعت (هر کدام که زودتر باشند)