افزایش ساعت کاری ساتنا و پایا در روزهای آخر سال

pen مینا معین
calendar ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
eye 465 بازدید

بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور ایجاد سهولت در پرداخت‌های بانکی، ساعت کاری ساتنا و پایا در هفته پایانی سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. به این ترتیب، ساعت پایان کار سامانه ساتنا در ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۳۰ و ساعت پایان کار این سامانه در ۲۹ اسفند، ۱۹:۳۰ خواهد بود. سامانه پایا نیز مانند روزهای عادی شامل چهار چرخه خواهد بود و دستورپرداخت‌های شاپرکی در چرخه اول یا ساعت ۰۳:۴۵ تسویه خواهند شد. در جدول زیر با جزئیات ساعت پایان کار سامانه ساتنا بیشتر آشنا می‌شوید.

تاریخ

دستورپرداخت‌های بین مشتری

دستورپرداخت‌های بین بانکی

1401/12/27

20:00

20:30

 1401/12/28

20:00

20:30

1401/12/29

19:00

19:30

5/5 - (2 امتیاز)