صفحه اصلی

خدمات

خدمات

  • آزمون ها
  • سفارت ها
  • اپلای
  • انواع گیفت کارت
  • سایر سفارش ها

وبلاگ

پشتیبانی

جستجو

جستجوهای پرتکرار:
تافل آیلتس دولینگو
home تهران پیمنت left وبلاگ left آزمون‌ها left آزمون‌های تخصصی left چگونه برای آزمون IMAT آماده شویم؟ + برنامه مطالعه هفتگی؛ منابع و نکات آیمت

چگونه برای آزمون IMAT آماده شویم؟ + برنامه مطالعه هفتگی؛ منابع و نکات آیمت

به‌روزرسانی: ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

در این مقاله یک برنامه مطالعه پیشنهادی ارائه شده که با استفاده از آن می‌توانید در طول ۸ هفته برای آزمون IMAT آماده شوید. این برنامه توسط Ari Horesh، دانشجوی پزشکی دانشگاه پاویای ایتالیا تدوین شده که دوره‌های آموزشی آیمت نیز برگزار می‌کند.

آمادگی برای آزمون آیمت

برنامه آمادگی برای آزمون IMAT

وقتی منابع آزمون آیمت را تهیه کردید، وقت آن است که مطالعه برای امتحان را شروع کنید. در ادامه با برنامه درسی پیشنهادی آمادگی برای آزمون آیمت آشنا می‌شوید. قبل از هر چیز لازم است بدانید با این برنامه، دیگر نیازی به کلاس های آمادگی آزمون IMAT نخواهید داشت.

هفته اول برنامه مطالعه آزمون IMAT

روزتکالیف
روز ۱– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل‌های ۱ و ۲، صفحات ۵۲- ۶۴، ۷۶-۸۹
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲– مرور فلش‌کارت‌های روز گذشته
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل‌های ۳ و ۴، صفحات ۹۲- ۱۰۱، ۱۰۴- ۱۱۰
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳– مرور فلش‌کارت‌های روز گذشته
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۷، صفحات ۱۶۳- ۱۹۵
– حل بازبینی مفاهیم مطالعه زیست‌شناسی
– کمبریج: فصل ۱، صفحات ۲- ۲۶
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۴– مرور فلش‌کارت‌های روز گذشته
– مطالعه زیست‌شناسی
– پیرسون: فصل ۵، صفحات ۱۱۴- ۱۳۹
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی
– کمبریج: فصل ۲، صفحات ۲۷- ۵۲
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های اطلاعات عمومی و منطق
روز ۵– مرور فلش‌کارت‌های روز گذشته
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۶، صفحات ۱۴۱- ۱۶۱
– حل بازبینی مفاهیم مطالعه زیست‌شناسی
– کمبریج: فصل ۳، صفحات ۵۳- ۷۱
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۶استراحت
روز ۷استراحت

هفته دوم برنامه مطالعه آزمون IMAT

روزتکالیف
روز ۸– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۸، صفحات ۱۹۶- ۲۱۲
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۴، صفحات ۷۳ ۹۲
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۹ – مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۶، صفحات ۳۶۴- ۳۸۴
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۶، صفحات ۱۱۱- ۱۲۵
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۰– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۲،  صفحات ۲۸۴- ۳۰۲
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۵، صفحات ۹۴- ۱۰۹
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۱ – مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۳، صفحات ۳۰۴- ۳۱۸
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۲– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل‌های ۹ و ۴۰، صفحات ۲۱۴- ۲۳۲ و ۹۲۵- ۹۶۷
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۳استراحت
روز ۱۴استراحت

هفته سوم آمادگی آزمون IMAT

روزتکالیف
روز ۱۵– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۳، صفحات ۹۹۵- ۱۰۱۱
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۸، صفحات ۱۵۷- ۱۸۴ و ۱۳۳- ۱۳۵
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۶– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۳، صفحات ۱۰۱۳- ۱۰۲۳
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۹، صفحات ۱۸۵- ۱۹۰ و ۱۹۴- ۱۹۸
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۷– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۲، صفحات ۹۷۲- ۹۹۱
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۸– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۴، صفحات ۱۰۲۷- ۱۰۴۴
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۱۹– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۹، صفحات ۱۱۴۱- ۱۰۶۰
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲۰استراحت
روز ۲۱استراحت

هفته چهارم آمادگی برای آزمون IMAT

روزتکالیف
روز ۲۲– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۵۰، صفحات ۱۱۶۳- ۱۱۹۱
– حل بازبینی مفاهیمپ
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲۳– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۷، صفحات ۱۰۹۸- ۱۱۲۰
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۰، صفحات ۱۹۸- ۲۲۱
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲۴– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۰، صفحات ۲۳۶-۲۵۵
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۲، صفحات ۲۶۸- ۲۸۵
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲۵– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۱، صفحات ۲۵۹- ۲۷۸
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۳، صفحات ۱۳۳- ۱۳۵ و ۲۸۶- ۲۹۸
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲۶– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۸، صفحات ۱۱۲۳- ۱۱۳۶
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۵، صفحات ۳۳۰- ۳۵۲ و ۳۵۷- ۳۶۳
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۲۷استراحت
روز ۲۸استراحت

هفته پنجم آمادگی برای آزمون آیمت

روزتکالیف
روز ۲۹– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۴، صفحات ۳۱۹- ۳۳۸پ
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۶، صفحات ۳۶۴- ۳۹۶
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۰– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۴۵، صفحات ۱۰۴۹- ۱۰۶۹ (جنین و ساختار گل را نادیده بگیرید)
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۱– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۲۱، صفحات ۵۰۰- ۵۱۵
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۷، صفحات ۳۹۷- ۴۲۲
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۲ – مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۲۲ و ۲۳، صفحات ۵۱۹- ۵۵۵
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۳– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۲۴ و ۲۶، صفحات ۵۶۰- ۶۰۲
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۴استراحت
روز ۳۴استراحت

هفته ششم مطالعه دروس آزمون IMAT

روزتکالیف
روز ۳۶– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۹، صفحات ۴۴۷- ۴۷۰
– حل بازبینی مفاهیم
– مطالعه زیست‌شناسی کمبریج: فصل ۱۹، صفحات ۴۴۰ و ۴۶۳- ۴۸۸
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۷– مرور فلش‌کارت‌های روزهای قبل
– مطالعه زیست‌شناسی پیرسون: فصل ۱۷، ۱۸ و ۲۶، صفحات ۳۸۵- ۴۴۲ و ۶۰۸- ۶۲۲
– حل بازبینی مفاهیم
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۳۸– بررسی مجدد آنچه آموخته‌اید
– مطالعه فلش‌کارت‌های Anki و خلاصه‌سازی آن‌ها
– مرور برنامه درسی به‌منظور اطمینان از مطالعه همه موضوعات
روز ۳۹– کسب دیدگاهی متفاوت نسبت به موضوعات
– کانال‌های پیشنهادی یوتیوب به این منظور:Ninja Nerd ScienceArmando BiologyAmoeba SistersKhan AcademyOrganic Chemistry TutorAK lectures
روز ۴۰اکنون برنامه درسی زیست‌شناسی را تکمیل کرده‌اید
اطمینان حاصل کنید که دانشتان در زمینه زیست‌شناسی کامل است، زیرا به‌زودی مطالعه دروس شیمی را شروع خواهید کرد.

هفته هفتم آمادگی برای آزمون IMAT

روزتکالیف
روز ۴۱– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل‌های ۱ و ۲، صفحات ۲- ۲۴
– حل سوالات انتهای فصل (کروماتوگرافی را نادیده بگیرید)
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۴۲– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۳، صفحات ۲۶- ۴۰
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۲، صفحات ۵۸- ۸۵
– حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌ایدپ
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۴۳– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۴، صفحات ۴۲- ۶۰
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۴، صفحات ۱۴۰- ۱۹۹
– حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۴۴– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۱۳، صفحات ۱۷۸- ۱۸۶
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۳، صفحات ۹۸- ۱۳۰
– حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز
۴۵
– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۴، صفحات ۷۲- ۸۶
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۱، صفحات ۳- ۲۸. حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۴۶استراحت
روز ۴۷استراحت

هفته نهایی آمادگی برای آزمون آیمت

روزتکالیف
روز ۴۸– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۵ و ۷، صفحات ۶۲- ۷۰، ۸۸- ۹۶ و ۱۰۴- ۱۰۷
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۹، صفحات ۴۰۶- ۴۲۵
– حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۴۹– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۹ (۹.۴ را نادیده بگیرید) صفحات ۱۱۰- ۱۲۴
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۷ و ۵، صفحات ۳۱۱- ۳۳۰ و ۲۱۱- ۲۴۷
– حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۵۰– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۱۰، صفحات ۱۲۶- ۱۴۲
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۶، صفحات ۲۷۲- ۳۰۰. حل تمرینات
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۵۱– مرور برنامه روز ۴۴ مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۱۶ (۱۶.۳ را نادیده بگیرید) صفحات ۲۲۰- ۲۳۸
– حل سوالات انتهای فصل
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۵۲– مطالعه کمبریج IGCSE شیمی: فصل ۱۷.۳ تا ۱۸، صفحات ۲۴۴- ۲۷۲
– حل سوالات انتهای فصل
– مطالعه شیمی پیرسون: فصل ۱۰، صفحات ۴۶۴- ۵۱۴
– ایجاد فلش‌کارت‌های Anki از آنچه یاد گرفته‌اید
– کمی مطالعه برای بخش‌های ریاضیات و فیزیک، اطلاعات عمومی و منطق
روز ۵۳استراحت
روز ۵۴استراحت
دوره مروردر این دوره، مرور آنچه آموخته‌اید بسیار مهم است. فلش‌کارت‌های Anki خود را مطالعه کنید و آنچه مطالعه کرده‌اید را خلاصه کنید. اکنون برنامه درسی مطالعه شیمی را تکمیل کرده‌اید. به خودتان افتخار کنید!

کتاب‌های پیشنهادی برای برنامه مطالعه آزمون IMAT

در متن زیر، کتاب‌های مفید برای آمادگی در آزمون IMAT را معرفی کرده‌ایم. توجه داشته باشید که برنامه مطالعاتی بر اساس این کتاب‌ها چیده شده است بنابراین، مهم است قبل از هر چیز این کتاب‌ها را تهیه کنید.

کتاب‌های زیست‌شناسی و شیمی پیرسون (Pearson)

این کتاب‌ها ضروری‌ترین منابع آزمون آیمت برای برنامه مطالعه‌ای است که در این مقاله معرفی می‌کنیم. آن‌ها برنامه درسی مورد نیاز را به‌طور جامع و پایه‌ای پوشش می‌دهند.

کتاب‌های زیست‌شناسی سطح A و AS کمبریج (Cambridge)

این کتاب‌ها درک پیشرفته‌تری از موضوعات را ارائه می‌دهند و می‌توانند پس از شروع مطالعه کتاب‌های پیرسون استفاده شوند.

کتاب‌های Barron’s SAT Subject Test

این کتاب‌ها سوالات کاربردی متعددی را ارائه می‌کنند و به شما کمک می‌کنند دانش خود را ارزیابی و پیشرفت خود را پیگیری کنید. این کتاب‌ها همچنین برای مرور مجدد مفاهیم و موضوعات کلیدی مفید هستند.

کتاب SAT Maths for Dummies

این کتاب، منبعی ارزشمند برای بهبود مهارت‌های ریاضیات است که برای موفقیت در آزمون IMAT ضروری است.

کتاب Cambridge IGCSE Chemistry

این کتاب برای مرور مجدد مبانی شیمی و درک قوی از موضوعات آن یک منبع عالی محسوب می‌شود. توصیه می‌کنیم کسب آمادگی برای آزمون IMAT را با مطالعه کتاب‌های زیست‌شناسی و شیمی پیرسون شروع کنید و پس از اینکه یک بار این کتاب‌ها را مطالعه کردید، مطالعه سایر کتاب‌ها را آغاز کنید. در این صورت می‌توانید دانش خود را از پایه قوی کنید و سپس، با منابع دیگر، دانش و مهارت خود را تکمیل کنید.

آمادگی برای آزمون IMAT

چند نکته درباره آمادگی برای آزمون IMAT

برای کسب آمادگی کامل آزمون آیمت و کسب حداقل نمره آزمون IMAT علاوه‌بر مطالعه برنامه درسی لازم است نکات زیر را انجام دهید:

  • کتاب‌های Barron’s SAT Subject Test برای زیست‌شناسی و شیمی را مرور کنید و تمرینات آن را حل کنید.
  • نقاط ضعف خود را دائما شناسایی کنید و به‌طور مرتب فلش‌کارت‌های Anki خود را مرور کنید. از یوتیوب نیز برای درک بهتر دروس آزمون IMAT کمک بگیرید.
  • به‌منظور یادگیری ریاضی و فیزیک، روزانه یک ساعت کتاب SAT Maths for Dummies مطالعه و کانال یوتیوب Khan Academy را تماشا کنید.
  • آزمون‌های قبلی IMAT و BMAT را تجزیه‌وتحلیل کنید تا با سرفصل‌ های آزمون آیمت بیشتر آشنا شوید.
  • اگر پس از گذشت ۲ ماه از شروع برنامه آمادگی آزمون آیمت، هنوز مطالعه برای منطق و اطلاعات عمومی را به پایان نرسانده‌اید، توصیه می‌کنیم از همین حالا مطالعه برای این دروس را شروع کنید.

در پایان، آزمون IMAT یا امتحان پزشکی ایتالیا تنها ۱ بار در سال برگزار می‌شود و شانس قبولی در آن کاملا به میزان آمادگی شما برای آزمون بستگی دارد. به یاد داشته باشید که هر چقدر مطالعه برای آزمون IMAT را زودتر شروع کنید، احتمال موفقیت شما در امتحان بیشتر می‌شود. برنامه‌ای که در این مقاله معرفی کردیم نیز به شما کمک می‌کند آمادگی برای آزمون در کمترین زمان اتفاق بیفتد. وقتی برنامه درسی را مطالعه کردید و از بهترین منابع آزمون کمک گرفتید، می‌توانید در این امتحان شرکت کنید. برای ثبت نام آزمون آیمت نیز می‌توانید از خدمات تهران پیمنت استفاده کنید.

مینا معین هستم و درباره خدمات پرداخت بین‌المللی، کردیت کارت‌ها، آزمون‌های زبان و ... در تهران پیمنت تولید محتوا می‌کنم.

ثبت نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*