homeخانهleftرمزارزهاleftخرید و فروش ریپل (XRP)
خرید و فروش ریپل (XRP) خرید و فروش ریپل (XRP)
14,413 تومان $ 0.40
تومان
تومان

اطلاعات بازار جهانی

حجم بازار 19,971,519,067 $
درصد تغییرات ۲۴ ساعته -2.37
درصد تغییرات ۷ روزه 2.85
درصد تغییرات 30 روزه -14.16
1/5 - (728 امتیاز)