homeخانهleftرمزارزهاleftخرید و فروش ایاس (EOS)
خرید و فروش ایاس (EOS) خرید و فروش ایاس (EOS)
34,012 تومان $ 0.94
تومان
تومان

اطلاعات بازار جهانی

حجم بازار 1,007,538,355 $
درصد تغییرات ۲۴ ساعته -0.73
درصد تغییرات ۷ روزه 3.41
درصد تغییرات 30 روزه -17.53
1/5 - (739 امتیاز)